produkce rostlin...

problémy host jsou málokdy kalamitní a jejich život ohrožující. zvládnutí slimáků a houbových chorob je z části popsáno v kapitole realizace. nicméně v kultuře můžeme jít ještě dále. plži hledají trvalé porosty pro zazimování, které jim poskytují letité matečnice, mulče, komposty. maximální možná kultivace jejich výskyt omezí a včasný zásah v dubnu zamezí jejich rozlezení ze zimovišť. biologická ochrana a prstence moluskocidů se dají účinně kombinovat, nutné je čistit celou oblast a budovat bariéry, vždyť hlemýždi se pohybují závratnou rychlostí 0,011 km/hod. náchylnost k houbovým chorobám je zjevná u jakkoliv oslabených rostlin, u čerstvě dělených zvláště hrozí nebezpečí kombinace s napadením kořenové části.

dělení trsů.  teoreticky se dají hosty dělit opravdu kdykoliv a zhruba 3-5 pukové oddělky to velmi pravděpodobně přežijí, za vegetace odstraňujeme část listů dle kondice podzemní části až po úplné seříznutí. v tom tkví její obrovská výhoda, neboť hlavním pěstebním úkonům se můžeme věnovat jindy než vyžaduje drtivá většina ostatních trvalek. dělit se při vhodném skladování dá celou zimu, matky lze přesazovat až do půle května, neb koření až po rozvinutí listů.

dělení puků.  nedostatek matečného materiálu nás nutí k velmi pracnému a riskantnímu řezání na co nejmenší možné části. žádá si to znalost fyziognomie rostliny, silný nůž a trochu hrubé fyzické síly. základem pro přežití je dostatečně veliká patka oddenku pod pukem a úměrné množství živých kořenů. intenzita je odvislá od cennosti taxonu a zásobě v matečnicích. řezné rány stimulujeme, moříme fungicidy, dlouhé kořeny zakracujeme. zhruba v půli dubna se puky diferencují a posouvají se nad zem. poté doporučuji dělit pouze větší oddělky a matky, neboť puky mají snahu růst jako by byly v původním trsu a dochází k projevům kořenového dluhu. listy jsou veliké v malém počtu,  konce zasychají, koření velice dlouho, některé do konce léta ani neproraší. zimní či březnové oddělky vychází ze svého nového statutu a tento problém není tak markantní. velkoprodukční metoda podřezávání puků z podsazených matek tyto problémy odstraňuje, cenou  za symetrické rostlinky je ale velikost listů, která je někdy až třetinová.

na hlavní stranu
zpět
verze pro tisk
aktualizováno ve čtvrtek 05.02.2009 08:11:53 (GMT+0100)
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!

Váš prohlížeč plně nepodporuje CSS! Your browser does not support CSS!