použití a nároky...

hosty mají samozřejmě své tradiční použití v rabatech či u vody a masové v pokryvu. potenciál rodu ale umožňuje vyřešit i některé patové situace v zahradních dispozicích. zde je několik profilů, které hledají spektrum možného záběru.

klasické rabato.  záležitost zejména středních typů, vysoká konkurence ze strany host již od čtvrtého roku vytlačuje většinu trvalek, velké typy pouze u jednostranného řešení spolu s podobně dominantními druhy.

masové výsadby, pokryv.  ve veřejné zeleni možné řešení pro problematické partie stínu starých stromů, pouze pro druhy s vyšší energií růstu. snesou stres téměř bez údržby, při riziku sešlapu v předjaří je nutno vymezit bariéru keřovým patrem.

záhony u vody.  břeh umělé vodní plochy znamená pro hosty často přehřívání a přísušek. stálou vodní hladinu v mokřadní kapse nesnesou, při kolísavé v bio filtrech s  drenáží prosperují. starší trsy přežijí trvalé zatopení nejméně na 14 dní.

staré zahrady.  pro plochy pod odvětvenými dřevinami vlivem nežádoucího zápoje nebo v místech změn, které si žádají rychlé řešení při tuhé kořenové konkurenci

prolnutí kompozic.  podobné kultivary s různými světelnými a hydrickými nároky umožňují opakování prvku v rabatu na slunci, záhonu u vody až po stinný podrost.

měnící se stanoviště.  některé funkie mají značnou ekologickou amplitudu od suchého stínu až po rabato na plném slunci. musíme-li počítat se změnou světelných podmínek na stanovišti, jsou univerzálním řešením.

cibuloviny pod hosty.  pozdě rašící trvalky představují ideální místo pro jarní cibuloviny z lužních podmínek, pouze pro vitálnější a zplaňující druhy.

detail s materiálem, konstrukcí.  kapsy, spáry, zcela či částečně izolované prostory, lze použít drobné druhy nebo i výběžkaté pro vizáž zplanění, prorůstání.

interiéry a expozice.  listy i květy jsou schopné náročného floristického zpracování za dlouhé trvanlivosti. vzrostlé trsy lze přesouvat za vegetace bez patrné újmy.

rozdělení druhů a kultivarů dle velikosti použití a nároků najdete zde...

na hlavní stranu
zpět
verze pro tisk
aktualizováno ve čtvrtek 05.02.2009 08:11:53 (GMT+0100)
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!

Váš prohlížeč plně nepodporuje CSS! Your browser does not support CSS!