kam vysadíme...

jak mají bohyšky pestrou škálu druhů, tak mají i rozmanité možnosti použití. rozhodně není pravdou, že by byly jen rostlinami stínomilnými a vyžadujícími humózní, bohatou a vlhkou zem. jisté je ale to, že by se v takových podmínkách dařilo všem druhům přinejmenším dobře.

drtivé většině druhů vyhovuje polostín s vlahou zahradní zemí. polostínem je myšlen buď běhavý stín budov, který dává rostlinám odpočinout část dne od přímého slunce, zejména pak přes poledne. nebo to může být stín korun stromů, keřů či pergol, který přes hosty putuje během dne. část druhů snese při dostatečně vlhké půdě i plné slunce.

uvědomme si především to, že podíl slunce a stínu u mnoha druhů ovlivňuje výrazně zbarvení listů. zatímco sivé typy na slunci značně ztrácejí (Halcyon, Krossa Regal, Blue Wedgwood), některé pestré nebo žluté typy naopak velmi nabývají na atraktivitě (Sum&Substance, Gold Standard, June).

se svým zahradním architektem tak můžete vytvořit partie s bohyškami buď na několika místech s různými podmínkami nebo vybrat jednu lokalitu, kde se setkávají rozhraní oslunění a vlhkostních poměrů. taková skladba pak umožňuje výborné prolnutí a přirozený přechod ze suchého stínu stromu přes trvalkové rabato až k záhonu u vody.

jste-li sami tvůrci své bohyškové zahrádky nezapomínejte především na prostorové nároky jednotlivých host, aby nedocházelo na jedné straně k vzájemnému utlačování a na straně druhé k příliš rozvolněné výsadbě bez možnosti zápoje. volné pojetí se hodí v případě, že jste se rozhodli založit si sbírku a chcete, aby každý exemplář vynikl. počítejte potom ale se zvýšenou pracností při údržbě.

funkie výborně snesou i dosadbu do podrostu již vzrostlých stromů a keřů. dobře zvládají kořenovou konkurenci a dokážou bojovat o vláhu a živiny, pokud se jim alespoň v prvních dvou letech trochu pomůže zálivkou a hnojením.

na hlavní stranu
zpět
verze pro tisk
aktualizováno ve čtvrtek 05.02.2009 08:11:53 (GMT+0100)
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!

Váš prohlížeč plně nepodporuje CSS! Your browser does not support CSS!